Zabezpieczenia alarmowe

Systemy alarmowe to jedna z najważniejszych instalacji niskoprądowych występująca w wszelkiego rodzaju obiektach publicznych, przemysłowych, militarnych (bazy wojskowe) oraz coraz częściej w zwykłych domach mieszkalnych. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, a także ochronne znajdującego się w nich mienia. Dozór obiektu często powiązany jest z system sygnalizacji pożaru, współdziała z systemami kontroli dostępu, czy czujkami zalania.

Projektując system alarmowy należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich, jak funkcję jaką system ma spełniać, strefy które mają podlegać ochronie, dodatkowe elementy które mogą generować fałszywe alarmy(np, zwierzęta, źródła ciepła, gałęzie drzew). Dlatego projekt i wykonanie systemu alarmowego warto powierzyć nam:) Nasz doświadczony zespół pomoże wybrać system alarmowy który spełni wszystkie założenia, oraz będzie wykonany według najnowszych standardów oraz wytycznych branżowych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różnicę pomiędzy rodzajami systemów alarmowych, oraz jakie zabezpieczenie sprawdzi się najlepiej dla danego typu obiektu.  

Przygotowanie i realizacja profesjoanlnych zabezpieczeń alarmowych!

Skontaktuj się z nami w celu darmowej wyceny.

Rodzaje systemów alarmowych

  • Przewodowy

    Najczęściej stosowany w nowobudowanych i remontowanych budynkach. Wszystkie połączenia pomiędzy czujkami, sygnalizatorami i manipulatorami, a centrala alarmową realizowane są za pomocą przewodów sygnałowych.
  • Bezprzewodowy

    Stosowany w budynkach, gdzie nie ma już możliwości położenia okablowania lub podczas konieczności rozbudowy systemu przewodowego. Urządzenia zasilane są bateryjnie.
  • Aktywne bariery mikrofalowe i podczerwieni

    Stosowane są o ochrony obwodowej budynku. Charakteryzują się szeroką możliwością konfiguracji.

Jak wybrać odpowiedni system alarmowy?

Aby wybrać odpowiedni system alarmowy, najlepiej udać się do specjalisty, który dokładnie wybada wymaganą funkcjonalność systemu, a po zapoznaniu się z planami obiektu dobierze odpowiednie rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb. O zagadnieniach związanych z budową i funkcjonowaniem systemów alarmowych dostępnych jest wiele materiałów i opracowań, jednak należy pamiętać, że dopiero pewna doza doświadczenia pozwoli wykonawcy przedstawić przykładowe rozwiązanie oraz wstępny kosztorys instalacji. Obiekty komercyjne jak np centra handlowe, w znacznym stopniu różnią się swoją funkcjonalnością od domów jednorodzinnych, a co za tym idzie wymagane jest zastosowanie innych systemów ochrony. Pasywne czujki podczerwieni dobrze sprawdzą się w obiektach komercyjnych i mieszkalnych, natomiast aktywne bariery podczerwieni znajdą częściej swoje zastosowanie w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

Jedna z ważnych kwestii które należy wziąć pod uwagę to wybór rodzaju systemu alarmowego: przewodowy lub bezprzewodowy. Systemy przewodowe są częściej wykonywane w nowobudowanych lub remontowanych obiektach, natomiast bezprzewodowe, w obiektach których położenie przewodów nie jest już możliwe. Często stosuje się również systemy mieszane, w szczególności przy rozbudowie już istniejącej instalacji.

Dobierając system alarmowy, musimy wziąć pod uwagę miejsce i rodzaj ochranianego obiektu. Warto też określić przed jakimi zagrożeniami chcemy ochraniać obiekt. Analiza zagrożeń usprawni proces projektowania, i pozwoli na dobranie odpowiedniego rozwiązania. W zależności od rodzaju i zastosowania budynku, system ostrzegania przed włamaniem może być narażony na ciężkie warunki pracy. W przypadku domów mogą to być niekorzystne warunki zewnętrzne, natomiast w przypadku obiektu komercyjnego/przemysłowego, mogą to być różnego rodzaju czynniki powodujące powstawanie fałszywych alarmów.

Projektanci urządzeń alarmowych stosują szereg funkcji pozwalających na uniknięcie powstawania fałszywych alarmów. Najprostszy z nich to zastosowanie czujników dualnych. Czujnik taki wyposażony jest w dwa rodzaje receptorów, na przykład ruchu i temperaturowy, dopiero wygenerowanie sygnału prze oba czujniki powoduje powstanie alarmu. Ponadto urządzenia te wyposażane są w procesory odpowiadające za przetwarzanie sygnału mikrofalowego. Mają one na celu pomiar długości przemieszczenia danego obiektu co pozwala na wyeliminowanie z kadru obiektów poruszających się pod wpływem na przykład wiatru.

Rozwiązania, które wykorzystujemy w pracy nad zabezpieczeniami alarmowymi

Projektowanie instalacji systemu alarmowego

Projektując system alarmowy należy wziąć pod uwagę kształt ochranianego obiektu, dobierając miejsca montażu czujek w taki sposób aby zapewnić pełne pokrycie obszaru wokół ochranianego obiektu. Zastosowanie różnego rodzaju form ochrony, pasywne czujki podczerwienie, czujki dualne, aktywne bariery podczerwieni, niewidoczne systemy zabezpieczeń (bariery kablowe magnetyczne pasywne, oraz kablowe elektryczne aktywne) pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia. W zależności od tego, czy dany obiekt/teren jest np. w kształcie prostokąta lub zupełnie innym, różna będzie ilość, rodzaj oraz miejsce montażu czujek i barier.

Kolejny aspekt który należy wziąć pod uwagę projektując system alarmowy to odpowiednie okablowanie. Każdy rodzaj przewodu, czy to dedykowane okablowanie alarmowe, skrętka komputerowa, przewody magistralowe, ma swoje ograniczenia długościowe wynikające ze strat związanych z oporem dla płynącego prądu. Przekroczenie maksymalnej, dopuszczalnej długości może powodować zgłaszanie fałszywego sabotażu instalacji.

Montaż i uruchomienie systemu alarmowego powinno być wykonane przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę. Tylko wtedy mamy pewność że nasz system został wykonany wg najwyższych standardów oraz wytycznych branżowych. Obsługa systemu alarmowego powinna sprowadzać się do jego załączania i rozbrajania, bez konieczności ingerencji w głębsze menu ustawień czy tryb instalatora. O wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach, system powinien bezzwłocznie poinformować użytkownika. W przypadku zdarzeń losowych, jak brak zasilania, czy utrata połączenia z Internetem, użytkownik powinien powinien zostać na wstępnym etapie tylko o tym poinformowanym, tak w przypadku stwierdzenie nieuprawnionej ingerencji czyli tak zwanego sabotażu, system powinien się automatycznie aktywować.

System alarmowy przewodowy

W dzisiejszych czasach przewodowy system alarmowy jest najczęściej spotykanym rodzajem instalacji alarmowej. W systemie tym, czujniki ruchu, sygnalizatory i manipulatory, są połączone z centralą alarmową za pomocą przewodów magistralowych. Ten system bezpieczeństwa, charakteryzują się większą odpornością na zakłócenia spowodowane przez pole magnetyczne lub pole elektryczne. Tego typu instalacje często połączone są z systemem kontroli dostępu - oba systemy mogą korzystać z tych samych czujników ruchu, czy też kontaktronów. Wysoka sprawność i niezawodność systemów kablowych pozwoliła na dołączenie do nich czujników ratujących ludzkie życie takich jak czujnik pożaru czy tlenku węgla.

Systemy przeciwpożarowe to szczególnie istotna cześć związana z funkcjonalnością systemów alarmowych. Wyposażone są w automatyczne czujki dymu, temperatury, a także ręczne ostrzegacze pożarowe, znane z zastosowań komercyjnych. Wczesne wykrycie zarzewia pożaru, z jednej strony wydłuża czas potrzebny na ewakuację ludzi, z drugiej pozwala na szybką reakcję w sytuacji wystąpienia pożaru i zabezpieczenie mienia.

Wybierając własny system alarmowy, to właśnie tego typu rozwiązania powinniśmy brać pod uwagę. Szerokie środowisko stosowania, wysoka odporność na zakłócenia, oraz współpraca z innymi urządzeniami to główne zalety tego systemu. Dzięki szerokiej gamie czujników i możliwościom rozbudowy, są to najbardziej popularne, współcześnie stosowane systemy alarmowe.

Funkcjonalność systemu sygnalizacji włamania i napadu

Ochrona mienia

System zabezpieczający przed włamaniami, mający na celu odstraszenie potencjalnego złodzieja oraz sygnalizację włamania.

Sygnalizacja zalania

Czujnika zalania pozwala na wczesne wykrycie zalania, poinformowanie użytkownika, oraz poprzez zastosowanie elektrozaworu, natychmiastowe odcięcie zasilania wody.

Sygnalizacja pożaru

Dzięki czujnikom dymu oraz temperatury, system jest w stanie poinformować o wystąpieniu pożaru na jego wczesnym etapie.

System alarmowy bezprzewodowy

Bezprzewodowe systemy alarmowe charakteryzują się wygodą instalacji, gdyż w dużej mierze nie wymagają jakiegokolwiek okablowania, ponieważ moduły zasilane są bateryjnie. Wymagane jest doprowadzenie zasilania tylko do centrali systemu alarmowego. Zasilanie bateryjne jest zarówno zaletą jak i wadą systemów bezprzewodowych. Po pierwsze, daje wygodę oraz szeroki zakres możliwości montażu, z drugiej strony konieczność okresowej wymiany baterii. Pod względem funkcjonalności, system bezprzewodowy, nie różni się znacząco od systemów przewodowych, dlatego systemy przewodowe mają odpowiednie bramki, które pozwalają na ich rozbudowę o moduły bezprzewodowe.

Komunikacja w systemach bezprzewodowych odbywa się na zasadzie fal radiowych co generuje kilka dodatkowych problemów. Po pierwsze jesteśmy ograniczeni co do rozmiaru obszaru montażu, zasięgiem fal radiowych od czujek do odbiornika. W przestrzeni otwartej odległość ta jest dość duża i w zależności od systemu wynosi kilkadziesiąt metrów. Tak w wewnątrz budynku, gdzie pomiędzy czujką a centrala znajduje się kilka murowanych, betonowych ścian lub stropów, odległość ta znacznie się zmniejsza. Drugi problem jaki występuje w przypadku komunikacji bezprzewodowej to możliwość zagłuszenia, lub zakłócenia komunikacji pomiędzy czujkami a centralą. W przypadku gdy system alarmowy wykryje prawdopodobieństwo zakłócania sygnału, powinien się wzbudzić sygnalizując sabotaż.

Ochrona obwodowa - bariery podczerwieni

Głównym zadaniem barier jest powstrzymanie złodzieja przed dotarciem do ochranianego obiektu, poprzez wcześniejsze zaalarmowanie użytkownika. Tak zwane systemy obwodowe mogą składać się z urządzeń montowanych w miejscach widocznych, jak bariery podczerwieni, lub pętli indukcyjnych działających na zasadzie wykrywania zmian w polu elektromagnetycznym. Te z kolei zakopywane są płytko w ziemi, co sprawia że są zupełnie niewidoczne. Rozwiązanie to ma jedne plus - powstrzymujemy złodzieja zanim narobi szkód próbując dostać się do budynku. Ma też jedną wadę, może generować fałszywe alarmy wywołane na przykład przez zwierzęta domowe..

Bariery podczerwieni to przeważnie systemy ogrodzeniowe instalowane w pewnej odległości ,wzdłuż ochranianego obiektu. System ten ma za zadanie wcześniejsze uniemożliwienie próby włamania, i zapewnia ochronę w każdym typie obiektu. W zależności od rodzaju systemu, składa się on z kilku z nadajnika oraz odbiornika, pomiędzy którymi występuję wiązek kilka wiązek bariery. W przypadku na przykład czterech wiązek , alarm może spowodować naruszenie wszystkich wiązek, albo tylko jednej czy dwóch górnych lub dolnych wiązek.

Systemy te są w pełni konfigurowalne. Posiadają regulowane wzmocnienie wiązki, co pozwala na dostosowanie mocy urządzenia do warunków panujących w miejscu montażu oraz skompensować różnice w odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Aby uzyskać wysoką odporność na powstawanie fałszywe alarmów w aktywnych barierach podczerwieni, zastosowano mechanizm, który automatycznie regulując wzmocnienie wiązki, pozwala dobrać tak jej parametry, aby przeciwdziałać zakłóceniom spowodowanym przez czynniki zewnętrzne takie jak zabrudzenie, czy zmiana przejrzystości powietrza (mgła, wysoka wilgotność).

Zabezpieczenia alarmowe inwestycji komercyjnych

W obecnych czasach systemy alarmowe stosuje się, we wszelkiego rodzaju obiektach zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. jednak budynki komercyjne, ze względu na swoją specyfikę użytkowania, różnią się znacznie od budynków mieszkalnych. System alarmowy w budynkach komercyjnych często składa się z wielu stref, do których dostęp posiada wielu użytkowników. Cześć tych stref jest wspólna, i dostęp do nich posiada wielu użytkowników, a także osoby postronne, natomiast do pozostałych, liczba osób z dostępem jest mocno ograniczona.

Ze względu na dużą ilość stref, urządzenia w tych systemach są często dużo bardziej rozbudowane niż urządzenia, stosowane w instalacjach domowych. Większa ilość stref bardzo często łączy się, ze zwiększoną ilością czujek, oraz manipulatorów dlatego bardzo często systemy te są rozbudowywane o szeroką gamę ekspanderów z dodatkowymi wejściami lub wyjściami. W przypadku budynków komercyjnych system alarmowy jest połączony z systemem kontroli dostępu. Nieautoryzowane wejście do strefy spowodowuje natychmiastowe włączenie alarmu.

Ze względu na ilość urządzeń, centrale alarmowe w tych systemach są większe niż urządzenia stosowane w budownictwie mieszkalnym, dlatego należy wcześniej zaplanować miejsce ich montażu. Centrale alarmowe powinny znajdować się miejscach trudnodostępnych jednak umożliwiających dogodny serwis systemu. Powinny mieć dostęp do osobnej linii zasilającej a także rezerwowy system zasilania, tak by w przypadku odłączeniu budynku od sieci elektrycznej, system mógł nadal działać przez minimum dwadzieścia cztery godziny.

Rodzaje czujek alarmowych

Czujki ruchu PIR

01

To najprostszy a zarazem najczęściej spotykany rodzaj czujek, wyposażonych w czujnik podczerwieni. Reagują na zmianę temperatury w swoim otoczeniu.

Czujki dualne

02

Wyposażone w dwa rodzaje czujników na przykład PIR i mikrofalowy - reagują jednocześnie na ruch oraz ciepło, co pozwala na unikniecie fałszywych alarmów. Stosowane w pomieszczeniach w których występują źródła ciepła jak kominki, piekarniki czy kuchenki gazowe.

Czujki zewnętrzne

03

To przeważnie kurtyny podczerwieni montowane na odpowiedniej wysokości nad ziemią co pozwala na unikniecie alarmów wywołanych przez zwierzęta domowe. Charakteryzują się wysoką klasa szczelności oraz odpornością na warunki atmosferyczne.

Ochrona niematerialnych zasobów majątku - dane firm oraz dane osobowe

Mienie fizyczne , to tylko jeden aspekt, który należy wziąć pod uwagę przy ochronie majątku firm i przedsiębiorstw. Bardzo często to właśnie niematerialne zasoby, takie jak dane firmy, licencje , oprogramowanie stanowią wartość firmy. Instalacja systemu alarmowego może pomóc w ochronie nie materialnych zasobów, na przykład poprzez kontrolowanie dostępu osób do pomieszczeń serwerowni, jednak w tym przypadku bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa cyfrowego.

Sprzętowe i programowe elementy ochrony pozwolą zapewnić bezpieczeństwo dla danych wrażliwych firm, jak również przysłużyć się ochronie danych osobowych. Stosując odpowiednie programy antywirusowe, firewalle, wprowadzając w życie wytyczne odnośnie zarzadzania hasłami, oraz korespondencją mailową, jesteśmy w znaczący sposób w stanie podnieść bezpieczeństwo cyfrowe firmy.

Drugi aspekt podnoszący bezpieczeństwo cyfrowe firm i przedsiębiorstw to warstwa sprzętowa IT. Wydzielenie odpowiednich podsieci, możliwość przydzielania użytkownikom odpowiednich uprawnień sprzętowych, brak możliwości dynamicznego przydzielenia adresów IP, oraz filtrowanie urządzeń po adresach MAC to podstawowe parametry które powinny spełniać urządzenia infrastruktury sieciowej. Dobór tego typu rozwiązań warto powierzyć specjalistom.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego tekstu dobór systemów alarmowych nie jest rzeczą prostą, ilość elementów które należy wziąć pod uwagę jest bardzo duża. Zły dobór elementów może powodować generowanie fałszywych alarmów, co z jednej strony wpływa na problemy z użytkowaniem, a z drugiej , jeśli mamy nawiązaną współpracę z firma ochroniarską - straty finansowe wynikające z niepotrzebnych przyjazdów. Korzystając z usług firm instalatorskich posiadających wieloletnie doświadczenie, mamy pewność że powyższe sytuacje się nie wydążą.

Drugi aspekt to bezpieczeństwo cyfrowe, którego brak, jest w stanie wyrządzić poważniejsze szkody niż fizyczny atak złodzieja. Włamanie na serwery i kradzież danych, czy też ich blokada w calach okupu, to bardzo częste sytuacje które wynikają ze zbyt słabych zabezpieczeń. Ich skutki mogą być bardzo kosztowane, a nawet doprowadzić do upadku firmy lub przedsiębiorstwa. Dlatego bezpieczeństwo cyfrowe powinno być traktowane na równi z fizyczną ochroną firm i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami!

32-600 Oświęcim
ul. Nowa 25

+48 515 502 471

systemyav@s4home.pl
www.s4home.pl

TOP