Kontrola dostępu i systemy rezerwacji sal

Zarządzanie nowoczesnym biurem, centrum konferencyjnym a nawet przedsiębiorstwem, wiąże się z odpowiednim rozdysponowaniem zasobów takich jak sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, a nawet miejsca parkingowe. Wysoki poziom wykorzystania  dostępnych w przedsiębiorstwie sal, pokoi, biurek, a nawet zasobów ludzkich przekłada się na większą efektywność, a finalnie na zyski przedsiębiorstwa. W przypadku dużych przedsiębiorstw, budynków użyteczności publicznej, placówek medycznych, kontrola dostępu do poszczególnych pomieszczeń to podstawowa, wymagana kwestia. Łatwość obsługi, intuicyjność, możliwość rezerwacji sali w zależności od uprawnień użytkownika, dostęp do pomieszczeń, oraz  wizualne prezentowanie zajętości to podstawowe wymagania stawiane taki systemom. Rozwiązania te bardzo często są spotykane w nowoczesnych centrach konferencyjnych, biurach, hotelach.

Wybierając rozwiązania spośród sporej oferty dostępnych tego typu systemów na rynku, trzeba zwrócić uwagę na możliwość integracji z innymi systemami  takimi jak automatyka budynkowa, wirtualna recepcja, oraz innymi instalacjami niskoprądowymi  zapewniającymi bezpieczeństwo:  dźwiękowym systemem ostrzegawczym, ochroną przeciwpożarową, systemem alarmowym i monitoringiem.  System rezerwacji wraz z kontrolą dostępu, jest w stanie ograniczyć  ilość osób zatrudnionych na recepcji, klient hotelu, czy gość przedsiębiorstwa dostaje token który pozwoli mu  na wejście tylko do danych pomieszczeń, pokonać wybraną trasę i nie musi być eskortowany przez osoby pracujące na recepcji.

Kontrola dostępu i systemy rezerwacji sal w Twojej firmie!

Skontaktuj się z nami w celu darmowej wyceny.

  • Obrazowanie zajętości

    Poprzez kolor podświetlania obudowy wyświetlacza, użytkownik z automatu dostanie informacje o odbywającym się spotkaniu w danym pomieszczeniu.
  • Planowanie spotkań

    Zarządzanie pomieszczeniami i ich dostępnością, jest proste i intuicyjne. Kolejną zaletą jest prezentacja zajętości danego pokoju - użytkownik sprawdzi aktualne rezerwacje na ekranie monitora dotykowego.
  • Łatwe zarządzanie

    Każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami jest w stanie złożyć rezerwację danego obiektu lub ją usunąć. Informacja na ten temat pojawia się w czasie rzeczywistym na monitorze przed salą.

System rezerwacji sal konferencyjnych

System rezerwacji sal konferencyjnych składa się z dwóch powiązanych ze sobą warstw: części sprzętowej oraz dedykowanego oprogramowania.  Część programowa to specjalistyczny software, dzięki któremu każdy użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia, ma możliwość rezerwacji sal, miejsc parkingowych,  a także wprowadzenie danych klientów lub firm, z którymi umawia spotkanie. Program umożliwia integrację  z kalendarzem spotkań, bazą danych klientów, a także analizuje zasoby dostępnych sal, pokoi, miejsc postojowych. Dostęp do tej warstwy przeznaczony jest głownie dla użytkowników - pracowników firmy, gdyż to oni mają uprawnienia by wprowadzać odpowiednie dane w systemie. Większość producentów oprogramowania umożliwia dostęp do warstwy programowej poprzez aplikacje na tablet/telefon,  aplikację na komputer, a nawet bezpośrednio przez dowolną przeglądarkę  internetową. 

Część sprzętowa systemu rezerwacji sal to przede wszystkim niewielkie, kilkucalowe monitory dotykowe, które montuje się bezpośrednio przy wejściu do sali konferencyjnej. Urządzenia te bardzo często wyposażone są w wizualny system obrazowania zajętości sal, realizowany poprzez podświetlenie obudowy monitora lub innej jego części w odpowiednim kolorze, np. czerwonym gdy sala jest zajęta, lub zielonym gdy pomieszczenie jest dostępne.  Monitor pozwala nie tylko na wyświetlanie informacji o zajętości, gdyż dzięki niemu każdy użytkownik może sprawdzić jak wygląda dostępność sali w innym terminie, jak również bezpośrednio z monitora może zarezerwować dany pokój.  

Wprowadzając dane w systemie rezerwacji sal, użytkownik nie może mieć możliwości  przypadkowego usunięcia rezerwacji, czy też zmiany jakichkolwiek danych wprowadzonych przez innego użytkownika, o ile nie ma do tego uprawnień.

Rozwiązania, które wykorzystujemy w pracy nad systemami kontroli dostępu i rezerwacją sal

Kontrola dostępu

System ten daje możliwość przydzielenia użytkownikowi możliwości wejścia do danego pomieszczenia w zależności od posiadanych uprawnień , jak również zapobiegać nieautoryzowanym wejściom przez osoby do tego nie uprawnione.  Stosując kontrolę uprawnień, możliwość wejścia do magazynu, sali konferencyjnej, hali produkcyjnej jest oddzielnie przypisywana każdemu pracownikowi, a każde wejście do danego pokoju, lokacji jest rejestrowane co umożliwia  np na kontrolę czasu pracy.  

Podobnie jak w przypadku systemu rezerwacji sal , system ten składa się z dwóch warstw: części sprzętowej oraz programowej. Część sprzętowa to czytniki kart, klawiatury kodowe lub inne urządzenia pozwalające na rozpoznanie użytkownika, oraz system elektro zaczepów , rygli i zwór które montowane są w drzwiach i bramach zezwalając na ich otwarcie. Użytkownik poprzez wprowadzenie kodu na klawiaturze, przyłożeniu pastylki lub karty do czytnika, a nawet poprzez odcisk palca , zostaje zidentyfikowany przez system. Jeśli posiada odpowiednie uprawnienia, dostaje on zgodę na wejście.

Część programowa to odpowiednia baza danych, w której porównywane są uprawnienia pracowników oraz  przydzielany jest dostęp.  System rejestruje każde wejście i wyjście, pozwala to np na kontrolę ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu , budynku. Funkcja zliczania wejść/wyjść jest szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach pracujących z gazami/trującymi substancjami - jęsli ilość zrejestrowanych wejść jest wyższy niż wyjść - system włączy alarm, gdyż będzie podejrzenie że dana osobą mogła ulec wypadkowi - zatruciu.

Zamki szyfrowe

01

Przedzielenie uprawnień wejścia polega na wprowadzeniu odpowiedniego kodu. Kilkukrotne wprowadzenie błędnego kodu może spowodować trwała lub czasową blokadę wejścia oraz włączenie alarmu.

Kontrola RFID

02

Polega na przyłażeniu do czytnika karty lub pastylki z zaprogramowanym kodem. Czytnik wytwarzając zmienne pole magnetyczne uruchamia zaszytą karcie elektronikę która wysyła swój kod, potwierdzając tożsamość osoby proszącej o dostęp.

Czytniki biometryczne

03

Najczęściej spotykane czytniki, to czytniki linii papilarnych. Odczytany odcisk palca porównywany jest ze wzorcem zapisanym w wewnętrznej bazie czytnika.

Podsumowanie

System rezerwacji sal oraz system kontroli dostępu, to dwie bardzo ważne usługi, które powinny być dostępne w każdym nowoczesnym budynku. Integracja tych systemów z innymi instalacjami wykonanymi w budynku przynosi oszczędności poprzez poprawę wykorzystanie dostępnych sal konferencyjnych oraz innych zasobów.

Podczas rejestracji spotkania, użytkownik od razu sprawdzi zajętość sali, zrobi jej rezerwację, zarezerwuje miejsce parkingowe i automatycznie wprowadzi te dane do systemu , dając do nich dostęp np na ochronie lub użytkownikom wirtualnej recepcji.  Połączenie systemu dostępu z alarmem i monitoringiem.

Skontaktuj się z nami!

32-600 Oświęcim
ul. Nowa 25

+48 780 009 043

kontakt@cinemalogic.pl
www.s4home.pl

TOP