Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna należy do grupy podstawowych instalacji wykonywanych w każdym budynku. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, nasz zespół projektantów i instalatorów, sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom związanym z zaprojektowaniem, oraz wykonaniem instalacji elektrycznej, w dowolnym budynku użyteczności publicznej, budynku wielorodzinnym czy też domu jednorodzinnym.

Wykonujemy instalacje elektryczne w obiektach kultury, takich jak muzea, galerie sztuki, teatry i opery. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu instalacji w budynkach biurowych, tworzeniu sal konferencyjnych i pokoi spotkań. W naszym portfolio znajdują się realizacje instalacji elektrycznych w obiektach sportowych (hale sportowe, siłownie, baseny)

Zajmujemy się również wykonaniem instalacji fotowoltaicznych, oraz ich podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej. Nasz zespół jest w stanie wystąpić w Państwa imieniu o aktualnie dostępne dofinasowania, przygotować dokumenty ofertowe lub wymagane projekty.

Zajmujemy się rozbudową i serwisowaniem istniejących instalacji. Wykonujemy również pomiary kontrolne lub powykonawcze instalacji elektrycznej, przy użyciu certyfikowanych mierników.

Przygotowanie i realizacja instalacji elektrycznych!

Skontaktuj się z nami w celu darmowej wyceny.

Rodzaje instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych

  • Instalacja standardowa

    Sterowanie instalacją odbywa się za pomocą klasycznych łączników mono i bistabilnych. Przewody prowadzone są od punktu do punktu, co zmniejsza ilość koniecznego okablowania.
  • Automatyka domowa

    Zastosowanie modułów wykonawczych pozwala na zgrupowanie kilku zadań pod jeden przycisk, czy to fizyczny na ścianie jak również w aplikacji sterującej. Ilość poprowadzonych przewodów jest większa niż w instalacji klasycznej.
  • System inteligentnego domu

    Dzięki zastosowaniu czujników i ich integracji z logiką sterownika, system może sam wykonywać szereg czynności, oszczędzając czas i pieniądze użytkowników. ?Jest to najbardziej rozbudowany system pod względem okablowania.

Jak działamy?

Współpracę zaczynamy, od zapoznania się z planowanym obiektem, oraz poznaniem wymagań i potrzeb stawianych przez Inwestora. Nasz zespół przygotowuje odpowiednie rozwiązanie, które po akceptacji zostaje przekazane do działu wykonawczego. Montaż instalacji elektrycznej realizowany jest przez doświadczony zespół elektryków. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, uzupełniają liczne szkolenia i kursy, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami. Instalacja elektryczna wykonywana jest przy użyciu wysokiej klasy przewodów elektrycznych, oraz osprzęt renomowanych firm. Wykonana instalacja elektryczna spełnia wszystkie wymogi prawa budowlanego co potwierdzają odpowiednie pomiary powykonawcze.

Instalacja elektryczna - od czego zacząć?

Planowanie instalacji elektrycznej, należy rozpocząć jeszcze na etapie planowania budynku, uwzględniając potrzeby nie tylko użytkowników, ale również innych firm tworzących pozostałe instalacje. Projekt instalacji elektrycznej różni się dla poszczególnych rodzajów budynków. Tworząc projekt instalacji elektrycznej należy uwzględnić rozpływ i bilans energii elektrycznej, rodzaj zasilanych odbiorników, rozmieszczenie oraz liczba punktów elektrycznych, a coraz częściej w obecnych czasach, awaryjne zasilanie dla wszystkich wrażliwych systemów.

Kolejnym etapem projektowania instalacji elektrycznej, jest instalacja oświetleniowa, która powinna zapewnić odpowiedni poziom jasności oraz uzupełniać się z dostępnym naturalnym światłem. Dlatego bardzo często system ten jest połączony z systemem zacieniania, w postaci elektrycznych żaluzji i zasłon. Zintegrowani9e tych systemów podnosi komfort użytkowania obiektu, oraz może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Projektując instalację elektryczną musimy uwzględnić przewody pod inne systemy potrzebujące zasilania, np pompa ciepła, system rekuperacji, oczyszczalnia ścieków, ładowarka elektryczna, urządzenia teletechniczne, system alarmowy itp.

Wymagania odnośnie projektów reguluje szereg norm prawa budowlanego uwzgledniających przekroje oraz izolacje stosowanych przewodów elektrycznych, możliwe trasy prowadzonych przewodów, dozwolone miejsca rozmieszczenia gniazdek, jak również szczegółowe wytyczne odnośnie systemu uziemienia oraz osprzętu elektrycznego stosowanego w systemie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.

Rozwiązania, które wykorzystujemy w pracy przy instalacjach elektrycznych

Etapy wykonania instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne, w zależności od funkcjonalności i przeznaczenia budynku, potrafią w znacznym stopniu różnic się od siebie. Dla osób budujących dom, bardzo ważne jest to, aby elektryk pojawił się już na początkowym etapie budowy. Wykonanie instalacji elektrycznej w przypadku domów jednorodzinnych, należy rozpocząć od zaplanowania systemu uziemienia. W nowych budynkach, wykonując fundamenty, warto pomyśleć o wykonaniu uziomu fundamentowego - jest on tańszy, oraz łatwiejszy w wykonaniu, ponieważ nie wymaga wykonywania dodatkowego wykopu oraz rozkładania dodatkowych elementów. Tylko dobrze wykonany uziom zapewni odpowiednie bezpieczeństwo mieszkańców budynku oraz zapewni ochronę dla urządzeń wewnątrz i na zewnątrz domu. Jeszcze kilkanaście lat temu, system uziemienia prowadzono za pomocą rur wodociągowych, jednak w obecnych czasach, głownie w związku zastosowania rur z tworzywa sztucznego, cały system uziemienia musi być wykonany przy użyciu odpowiednich przewodów.

Kolejny etap wykonania instalacji elektrycznej w domu, prowadzony jest w chwili, gdy budynek osiągnie stan surowy zamknięty. Na tym etapie rozprowadzane są przewody elektryczne. Przewody w zależności od technologii wykonania budynku oraz rodzaju zastosowanej izolacji, mogą być prowadzone w płytkich bruzdach wyciętych w ścianach i stropie budynku, prowadzone w pustych przestrzeniach w suficie podwieszanym lub pod podłogą. Bardzo często zasilanie gniazd elektrycznych odbywa się z wykorzystaniem powyższej techniki, przy użyciu dodatkowych rur osłonowych lub koryt z tworzywa sztucznego, natomiast oświetlenie , prowadzone jest w przestrzeni przy suficie. Materiały wykorzystane przy montażu instalacji elektrycznej, muszą spełniać odpowiednie standardy, szczególnie jeśli chodzi o okablowanie, której jest ukryte w ścianach pod warstwą tynku.

Projektując instalację elektryczną, warto dokładnie rozplanować rozmieszczenie gniazdek elektrycznych (pojedyncze, podwójne gniazdo elektryczne, punkt komputerowy, punkt wideofonu) oraz punktów oświetlenia. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia, inne przewody zostaną doprowadzone do np łazienki a inne do kuchni. Należy doprowadzić odpowiednie przewody pod 3 fazową płytę indukcyjną, pompę ciepła oraz na zewnątrz budynku. Bardzo dobrym rozwiązaniem są osobne kable pod piekarnik, lodówkę, kuchenkę mikrofalową oraz oraz gniazda na blatowe w kuchni. Zasilanie budowli można poprowadzić z dwóch różnych obwodów - takie rozwiązanie stosuje się w przypadku kiedy planujemy zasilić urządzenie pobierające znaczną ilość energii np. szybką ładowarkę samochodową.

Montaż instalacji elektrycznej to nie tylko kable czy gniazda. Sercem systemu jest rozdzielnia elektryczna. To tu doprowadzone są kable elektryczne, które rozprowadzone są w poszczególnych pomieszczeniach, przewody zasilające od licznika energii, oraz przyłącze od instalacji uziemiającej. W rozdzielni znajduje się odpowiednia aparatura zabezpieczająca instalację przed uszkodzeniem jak i moduły bezpieczeństwa - wyłączniki różnicowoprądowe - zapewniające ochronę użytkownikom obiektu. Jeśli w domu przewidziana jest automatyka budynkowa lub system inteligentnego domu, to tu znajdować się będzie procesor oraz moduły wykonawcze, odpowiadające za sterowanie domem.

Końcowym etapem wykonania instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym jest biały montaż gniazd i elementów oświetlenia. Bardzo ważne jest uzyskanie od elektryka protokołu odbioru instalacji, zawierające wyniki wykonanych pomiarów elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Dokument ten jest wymagany przy odbiorze obiektu, jak również bardzo często musimy okazać go ubezpieczycielowi, w przypadku wystąpienia szkody związanej z uszkodzeniem sprzętu elektronicznego, a nawet pożaru domu.

Osprzęt elektryczny stosowany w rozdzielnicach

Wyłącznik główny

Pozwala na fizyczne odłączenie instalacji wewnątrz domu od zasilania z sieci elektrycznej. Rozłącznik tworzy przerwę w obwodzie elektrycznym.

Wyłącznik nadprądowy

Jedno lub lub trójfazowy, zadziała w przypadku zbyt dużego przepływu prądu. Stosowane są również jako zabezpieczenie za licznikowe, limitujące przydział mocy do obiektu.

Wyłącznik różnicowoprądowy

Moduł zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykrywa upływy prądu występujące podczas porażenia, lub w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów.

Instalacja elektryczna w budynkach przemysłowych

Instalacja elektryczna w budynkach przemysłowych, różni się w znacznym stopniu od domowej instalacji elektrycznej. Różnice polegają przede wszystkim w konieczności zasilania urządzeń, o znacznie większej mocy niż te, które znajdziemy w domach jednorodzinnych. Ponadto bardzo często pracują one również na innym (wyższym) napięciu niż urządzenia z instalacji domowych.

 

Projektując instalacje elektryczne w budynkach przemysłowych musimy zacząć od zaprojektowania odpowiedniego przyłącza, będącego często lokalną stacją transformatorową, obniżającą napięcie z linii średniego lub wysokiego napięcia do wartości używanej w przedsiębiorstwie. Instalacja elektryczna w przedsiębiorstwie różni się od instalacji w innych typach obiektów, przekrojem oraz typem stosowanych kabli elektrycznych. Bardzo często mają one znacznie większe przekroje, oraz dodatkowe elementy , jak np ekrany, zapobiegające się indukowaniu się zakłóceń w przewodach, czy elementy podnoszące wytrzymałość przewodów. Do produkcji kabli stosowanych w przemyśle stosuje się materiały specjalnego przeznaczenia, gwarantujące ich niepalność, odporność na związki chemiczne, kwasy czy wysoką temperaturę i ciśnienie

Kolejnym elementem instalacji elektrycznej, który rzadko spotykamy w budynkach mieszkalnych , jest system awaryjnego odłączenia zasilania z części instalacji. Jest to użyteczne w przypadku konieczności dokonania napraw maszyn lub instalacji tylko w części przedsiębiorstwa. Ponadto w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo, zapobiegając nieuprawnionemu dostępowi, lub przekroczeniem barier bezpieczeństwa podczas pracy instalacji.

Oprócz przewodów elektrycznych w przedsiębiorstwach, prowadzone jest dodatkowe okablowanie pod system sterowania. Bardzo często, sterownie znajdują się w znacznej odległości od maszyn czy linii produkcyjnych. Zazwyczaj przewody prowadzone są jako układ pierścieniowy, co pozwala w przypadku uszkodzenia przewodu, można podłączyć jego drugi koniec, tworząc nową odnogę magistrali.

Instalacja elektryczna w budynkach użyteczności publicznej

Wykonując instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej, musimy w głównej mierze zwrócić uwagę na bezpieczeństwo oraz szeroką funkcjonalność budowli. Użytkownicy obiektu użyteczności publicznej to bardzo często osoby zewnętrzne, nie zaznajomione z budynkiem, dlatego tak ważne jest aby wykonana instalacja, byłą intuicyjna, wszechstronna a zarazem zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa dla osób w każdym wieku. Często zdąża się, że budynek okresowo luba na stałe, zmienia swoje przeznaczenia, lub odbywa siew nim wydarzenie , d o którego wykorzystywane jest oświetlenie, nagłośnienie itp . Projektując instalację w obiekcie użyteczności publicznej, należy takie sytuacje przewidzieć.

W obiektach użyteczności publicznej stosujemy dodatkowe rodzaje instalacji elektrycznych, takie jak dźwiękowy system ostrzegawczy, systemy przeciwpożarowe i systemy kontroli dostępu. Również te systemy potrzebują doprowadzenia przewodów zasilających, komunikacyjnych, okablowania pod czujniki i czytniki, itp. Prowadząc takie okablowanie, również należy stosować odpowiednie zasady prowadzenia przewodów, wysokości montażowych gniazdek., itp.

Napięcia zasilające w instalacjach domowych

Napięcie przemienne 230V

01

Najczęściej spotykane napięcie występujące w instalacjach domowych. Takie napięcie występuje w gniazdach jednofazowych, służy do zasilania obwodów oświetleniowych, oraz wszystkich zainstalowanych urządzeń elektrycznych.

Napięcie przemienne 400V

02

Tak zwana siła. Służy do zasilania maszyn i instalacji wymagających znacznych ilości energii, takie jak płyty indukcyjne, pompy ciepła, piece elektryczne. Wymaga oddzielnego pięciożyłowego przewodu.

Napięcie stałe 12V, 24V ,48V

03

Takie napięcie uzyskujemy stosując zasilacze, a wykorzystywane jest głownie w celu zasilania lamp i pasków LED. Napięcie 48V stosowane jest głownie do zasilania elementów infrastruktury sieciowej.

Wykonanie instalacji elektrycznej a poziom bezpieczeństwa

Pamiętajmy by każda instalacja elektryczna byłą wykonywana przez doświadczonego, certyfikowanego elektryka. Tylko wtedy mamy pewność że prowadzenie przewodów zostało wykonane zgodnie ze sztuką, a zastosowany osprzęt zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo.

Tylko stosowanie się do polskich norm, zastosowanie certyfikowanych modułów bezpieczeństwa, poprawność wykonania instalacji pozwala, na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, oraz ochrony przed uszkodzeniem, zarówno od zjawisk zewnętrznych jak i zakłóceń dochodzących od strony sieci.

Każdorazowo przed odbiorem nowej instalacji, oraz po wprowadzeniu zmian - powinny zostać wykonane pomiary instalacji, w zakresie: rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych. Należy pamiętać też o okresowych przeglądach instalacji elektrycznej, które są wymagane przepisami prawa. Na taki przegląda składa się wzrokowa ocena stanu instalacji, sprawdzenie połączeń, oraz wykonanie podstawowych pomiarów. Każdy przegląd kończy się spisaniem protokołu, który, jest często wymagany przez firmy ubezpieczeniowe.

Skontaktuj się z nami!

32-600 Oświęcim
ul. Nowa 25

+48 780 009 043

kontakt@cinemalogic.pl
www.s4home.pl

TOP